Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekR.C. Govers en M.E.M. Clercks Logistieke haalbaarheid snelle binnenvaart ro-ro schepen. Een studie naar de logistieke haalbaarheid van snelle low-wash catamarans in de ro-ro binnenvaart.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 97.3.LT.4993, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


De logistieke haalbaarheid van snelle binnenvaart ro-ro schepen is onderwerp geweest van dit onderzoek.

Het snelle binnenvaart ro-ro schip is gebaseerd op het low-wash catamaran principe dat door Thijssen is ontwikkeld voor snelle binnenvaart containerschepen [H.J.J. Thijssen Snelle binnenvaart containerschepen, Afstudeerverslag, TU Delft, Faculteit Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek, Sectie Rederijkunde (1997, april)]. Het schip heeft een lengte van 120 meter en een breedte van 22,8 meter en kan het best varen met een snelheid van 35 km/h.

Het schip zou nieuwe import-auto's vanuit de Benelux-zeehavens via de Rijn naar Zuid-Duitsland kunnen vervoeren en export-auto's op de omgekeerde route. Op de meeste trajecten is het mogelijk om drie of meer maal per week een afvaart te kunnen garanderen.

Er is gekozen voor nieuwe auto's omdat met dit type lading de kans het grootst is dat het logistiek haalbaar zal zijn. Dit omdat auto's een relatief laag gewicht hebben en een hoge waarde in vergelijking met de meeste andere mogelijke ladingen.

Autotransporteurs, autofabrikanten en reders blijken geen vertrouwen te hebben in een rendabele exploitatie van een snel binnenvaart ro-ro schip. De autotransporteurs, die een keus maken uit de verschillende modaliteiten, kiezen het liefst voor wegvervoer en daarna spoorvervoer. De binnenvaart komt op de laatste plaats en wordt alleen maar gebruikt voor transport over het weekeinde en om de af en toe voorkomende capaciteitsproblemen te kunnen oplossen.

De bezettingsgraad van de huidige conventionele binnenvaart is zeer laag, vaak minder dan 50 %, en er wordt niet verwacht dat een snel binnenvaartschip een hogere bezettingsgraad zou kunnen genereren. Voor een rendabele exploitatie van het snelle binnenvaart ro-ro schip, bij de meest positieve berekening, is echter een bezettingsgraad van 75 % nodig.

De huidige binnenvaart ro-ro schepen hebben vaak wel lading naar Zuid-Duitsland toe, maar geen of weinig retourlading. Er is daarom gekeken naar de mogelijkheden om BMW's of Mercedessen vanuit Zuid-Duitsland via Rotterdam uit te voeren in plaats van via Bremen of Hamburg. Het blijkt dat de snelle ro-ro binnenvaart geen kostenreductie zal opleveren in vergelijking met de huidige transportkosten van BMW en Mercedes naar Bremen of Hamburg. Het lijkt dan ook niet haalbaar om meer lading vanuit Zuid-Duitsland naar de Benelux-zeehavens te kunnen genereren.

De conclusie is dat het niet haalbaar is een rendabele dienst tussen één van de Benelux-zeehavens en Zuid-Duitsland op te zetten met een snel binnenvaart ro-ro schip.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.05.02; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.