Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekN.J. Soeteman Een onderzoek naar de capaciteit van (portaal-)kranen bij dubbelzijdige behandeling.
Computeropdracht, Rapport 98.3.LT.4999, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In het kader van het door het Centrum Transport Technologie (C.T.T.) gedefinieerde onderzoekprogramma FAMAS (First All Modes All Sizes) is een onderzoek verricht naar de planning van de behandeling van grote containerschepen. (Zie E.J.P. Aalten en A.W. Elbers "Behandelconcepten voor grote containerschepen", rapport 96.3.LT.4728, Vakgroep Transporttechnologie, Faculteit Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek, Technische Universiteit Delft). Het voor dit onderzoek geprogrammeerde model is voor het in dit rapport beschreven onderzoek uitgebreid met de mogelijkheid om met een portaalkraan de grote containerschepen te kunnen behandelen. Tevens is de mogelijkheid bekeken om met conventionele kadekranen het schip van twee kanten te behandelen

Na enkele simulaties met het aangepaste model blijkt de totale behandeltijd voor het schip gehalveerd te zijn. De vraag blijft echter of de implementatie van een dergelijke kraan in een haven niet dusdanig veel rpoblemen en hoge kosten met zich brengt, dat de tijdwinst niet daartegen opweegt.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.04.15; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.