Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekL. Loeve De architectuur van een object-georiënteerd logistiek bsturingssysteem.
Doctoraalopdracht, Rapport 98.3.LT.5003, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Het bedrijf FROG Navigation Systems (FNS) is een internationale onderneming gespecialiseerd in de besturing en navigatie van automatisch geleide voertuigen (AGV's). De AGV's die FNS produceert worden onder andere vervaardigd voor de automotive industrie, verpakkingsindustrie en computerindustrie. Voor de besturing van de onbemande voertuigen wordt gebruik gemaakt van een supervisory systeem genaamd SuperFROG. FNS wil dit supervisory systeem nu vernieuwen volgens de object-georiënteerde technieken en wil de mogelijkheid toevoegen om productiesystemen aan te sturen.

In deze studie is een voorstel gedaan voor de architectuur van het nieuwe supervisory systeem genaamd MegaFROG. Dit voorstel is gedaan op basis van een literatuurstudie naar object-georiënteerde besturingssystemen. Om de bruikbaarheid van de voorgestelde architectuur voor MegaFROG te onderzoeken is een testcase uitgekozen. Deze testcase, het CIM-Centrum van de Technische Universiteit Delft, is gemodelleerd volgens de MegaFROG architectuur. Vervolgens is dit model vergeleken met het huidige shopfloor control systeem van het CIM-Centrum. De MegaFROG architectuur is ook vergeleken met de architecturen die gevonden zijn in de literatuur.

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat de voorgestelde architectuur bruikbaar is voor de besturing van productiesystemen. Het concept is waarschijnlijk ook bruikbaar voor de besturing van allerlei logistieke systemen. Er wordt wel aanbevolen om een uitgebreidere vergelijking te maken tussen MegaFROG en de architecturen uit de literatuur. Voorts wordt verder onderzoek aanbevolen voor een aantal onderwerpen, zoals de aansluiting van MegaFROG met een planner/scheduier en ERP-systemen, de communicatie tussen machines en MegaFROG, de toevoeging van simulatiemogelijkheden aan het systeem en de ontwikkeling van een grafische user-interface.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.06.03; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.