Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekE.J.P. Aalten Behandelconcepten voor grote containerschepen II. Vervolgonderzoek, experimenten en documentatie.
Doctoraalopdracht, Rapport 96.3.LT.5015, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Het simulatieprogramma, tot stand gekomen in de eerste fase van dit FAMAS-deelproject, was niet volledig. De aanbevolen toevoegingen en wijzigingen zijn beschreven in het rapport "Behandelconcepten voor grote containerschepen" van Elbers en Aalten [rapport 96.3.LT.4728, Vakgroep Transporttechnologie, Faculteit Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek, Technische Universiteit Delft].

De belangrijkste veranderingen zijn in het programma ingevoerd, echter veelal op andere wijze dan aanbevolen. Gebleken is dat het programma zich minder goed voor deze veranderingen leent dan in de opzet de bedoeling was. Hierdoor konden niet alle mutaties even elegant worden doorgevoerd. De robuustheid van het programma heeft voorop gestaan. Men is nu in staat het programma te gebruiken voor het doel waarvoor het is ontwikkeld: het testen van de effectiviteit van verschillende behandelconcepten voor (grote) containerschepen.

De toevoegingen zijn: De meeste aandacht is uitgegaan naar het verbeteren en aanpassen van de planning. De mate waarin het mogelijk is in de planning rekening te houden met het aantal beschikbare kranen en spreaders, en daarmee de plaatstoewijzing van kranen op het schip te controleren gedurende het gehele proces, is essentieel voor de het behalen van een hoge behandelsnelheid. Hiertoe zijn in het planningsmodel verschillende verbeteringen doorgevoerd en hoewel het model nog enkele toevoegingen en aanpassingen behoeft, kunnen aan de hand van de gegenereerde resultaten trends worden bespeurd.

Er is getest met het 8000 TEU schip [ibid.] met een vastgelegde ladingsverdeling. Het invoeren van andere (bestaande) schepen is omwille van de tijd niet gebeurd.

De belangrijkste conclusies die uit de simulaties volgen zijn: De conclusie is dat het model in de huidige vorm kan dienen als basis voor vervolgonderzoeken. Er moet onderzocht worden of andere planningsalgoritmen tot betere resultaten leiden. De nog ontbrekende onderdelen moeten worden toegevoegd.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.05.02; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.