Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekR. den Ouden Het modelleren van een werkplek binnen produktie-organisaties.
Doctoraalopdracht, Rapport 98.3.LT.5016, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Dit verslag beschrijft de ervaringen en resultaten, die zijn opgedaan tijdens de afstudeerstage bij LBM Software Development v.o.f. te Rotterdam. De afstudeeropdracht is geformuleerd als "Het ontwikkelen van een model van een werkplek binnen een produktie-organisatie". Dit model is in Delphi-code omgezet en geïmplementeerd binnen het simulatiepakket de Business Moneytor. Dit pakket maakt het mogelijk om op basis van gegevens uit een Enterprise Resources Planning (ERP)-systeem, zoals SAP R/3 of Baan IV, een ondernemingsmodel te maken en op basis van dit model het gedrag van de gehele onderneming te simuleren. Hierdoor is het mogelijk om de integrale logistieke keten (de zogenaamde supply chain) te analyseren en what-if- en bottleneck-analyses uit te voeren.

Het ontwikkelde model bevat de volgende functionaliteit: Tevens is er een user-interface ontwikkeld waarin de gebruiker gegevens kan invoeren en bekijken m.b.t. de gemodelleerde functionaliteit zijn waarmee diverse statistiekoverzichten gegenereerd kunnen worden.

De huidige stand van zaken is, dat het model is ontwikkeld en geprogrammeerd. Nog niet alle delen van de ontwikkelde functionaliteit zijn al operationeel. Delen van de ontwikkelde functionaliteit zijn getest en operationeel, terwijl andere delen nog moeten worden afgerond.

In het verslag worden de volgende conclusies getrokken: Tot slot worden de volgende aanbevelingen gedaan:


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.06.03; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.