Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieG. Tekeli Stackers en wielgraver reclaimers.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 98.3.TT.5017, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Nadat de technische en economische grenzen van de discontinue processen in de stortgoedbehanderhg in zicht waren, kwamen ontwikkelingen op gang op het gebied van de continue werktuiginstallaties. Zo werd de wielgraver, die zijn succes had bewezen in de dagbouwmijnen, ingevoerd in op- en overslagterminais waar grote hoeveelheden stortgoed werden behandeld. Het werkterrein van het graafwiel bleef echter niet beperkt tot de op- en overslagterminal, maar breidde zich uit tot de hornogeniseersystemen van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales (kolen), de metaalindustrie (ertsen) en de cementindustrie (grondstoffen).

Hoewel veel van de technische inrichtingen van wielgravers overeenkomsten vertonen, zijn er toch duidelijke verschillen aan te geven in de constructieve opbouw en de werkwijze van deze wielgravers. Zo kent de bovenbouw van de zwenkbare wielgraver-reclaimer een aantal principieel verschillende uitvoeringsvormen. Het blijkt dat de verschillende uitvoeringen in een aantal groepen zijn onder te brengen dat elk zijn voor- en nadelen heeft. Ook de verschillende componenten van de wielgraver, zoals het graafwiel en de gaafwielaandrijving, kennen een aantal uitvoeringsvormen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.11.12; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.