Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM.J.T. Buck Optimalisatie stuurmechanisme van multi-trailer systemen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 98.3.TT.5023, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport worden vier verschillende soorten stuurmechanismen besproken. Voor ieder mechanisme zijn enkele relaties geldig, waarmee het mogelijk is enkele parameters te variëren en zodoende deze te optimaliseren. Om voor verschillende soorten wagens uit te zoeken welke stuurmechanismen de beste resultaten opleveren, is een set vergelijkingen afgeleid, die geldig is voor alle vier mechanismen.

Vervolgens is met deze set een aantal berekeningen gedaan waarbij als uitgangspunt geldt: zo veel mogelijk parameters moeten variabel zijn. Uit deze resultaten kan een aantal conclusies getrokken worden.

Zo blijkt dat er bij stuurmechanismen die zijn geplaatst achter de vooras beter gebruik kan worden gemaakt van stuurmechanismen met ongekruiste stangen ter plaatse van het draaipunt van de dissel, terwijl dit juist niet geldt bij stuurmechanismen die zijn geplaatst voor de vooras.

Verder blijkt de waarde van de stuurhoek (γ), bepaald met de methode van Ackermann redelijk tot goed te voldoen. Indien gebruik gemaakt wordt van iets kleinere waarden zijn de resultaten over het algemeen iets beter.

Mechanismen geplaatst voor de vooras leveren betere resultaten dan stuurmechanismen achter de vooras. Bovendien blijft het met deze stuurmechanismen mogelijk tot goede resultaten te komen, ook indien waarden als de dissellengte varieerden, of indien andere randvoorwaarden van toepassing waren.

Verder blijkt rekentijd bespaard te kunnen worden door mechanismen te baseren op de kleinst te doorlopen bochtstraal. Indien gekeken worden naar de laagste gemiddelde én maximale afwijking blijken deze mechanismen over het algemeen betere resultaten geven.

Ook is er een opzet gemaakt voor het weergeven in een platje van zowel de theoretisch gevolgde baan als de werkelijk gevolgde baan. De resultaten uit deze scriptie worden gebruikt als leidraad bij het schrijven van een programma in Delphi. In dit programma moet het mogelijk worden om stelselmatig te komen tot optimale stuursystemen bij verschillende wagens.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.11.28; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.