Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekS. Drenth Taylor II simulatie van het rollerbargesysteem.
Computeropdracht, Rapport 98.3.LT.5035, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


De jaarlijks groeiende containerstroom is een fenomeen dat zich naar verwachting ook in de komende decennia zal blijven voordoen. De congestie op de snelwegen en de alsmaar toenemende milieueisen maken het noodzakelijk dat in de toekomst naast het wegtransport andere vervoersmodaliteiten een groter aandeel van het totale containertransport voor hun rekening nemen. Eén van de modaliteiten die hiervoor in aanmerking komt is de binnenvaart. Het gebruik van binnenvaartschepen is echter alleen aantrekkelijk als de overslag aanzienlijk sneller en goedkoper wordt. Een mogelijkheid om dit te bewerkstelligen is het rollerbargeconcept. Het rollerbargeconcept behelst een horizontaal laad- en lossysteem voor container binnenvaartschepen.

Dit rapport beschrijft de totstandkoming van een Taylor II simulatie van het rollerbargesysteem. Het doel van deze simulatie is het visualiseren van het rollerbargesysteem. Hierbij moet de werking van het systeem duidelijk naar voren komen, ook moet zichtbaar worden hoe de containers zich over het havengebied verplaatsen.
Deze simulatie vormt tevens een uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken met het populaire simulatiepakket Taylor II.


Concluderend kan worden gesteld dat de simulatie een goede indruk geeft van de werking van het rollerbargesysteem. Als een gevolg van de gebruikte blokrepresentatie van de verschillende aanwezige elementen voldoet de grafische kwaliteit van de simulatie niet geheel aan de verwachtingen. Gezien het doel van de simulatie is niet verder geëxperimenteerd met het model. Het programma biedt hiervoor wel de mogelijkheden.
Voor wat betreft het werken met Taylor II kan worden gesteld dat de werking niet zo eenvoudig is als men op het eerste gezicht zou verwachten. Voor het maken van een gecompliceerd model is een goed begrip van de werking van Taylor II van essentieel belang, de meegeleverde handleiding biedt hierbij weinig uitkomst. Dit heeft tot gevolg dat er veelal via een trial-and-error methode te werk gegaan moeten worden, hetgeen veel tijd kost.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1999.02.20; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.