Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA.D. van der Werk Simulatie volautomatische overslagterminal. Simulatie in Taylor II
Computeropdracht, Rapport 98.3.LT.5037, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Dit rapport beschrijft hoe een model van een volledig automatische overslagterminal van beperkte omvang is opgesteld en vormgegeven binnen het programma Taylor II, versie 4.2. Het gebouwde model omvat zes overslagplaatsen voor vliegtuigpallets en een padensysteem waarover de verschillende Automatisch Geleide Voertuigen (AGV's) zich bewegen om naar de verschillende overslagplaatsen te rijden. Het doel van de opdracht is om een model te bouwen dat kan dienen als basis voor een groter model.

Het model bestaat uit een terminal met zes overslagplaatsen. Op deze overslagplaatsen worden AGV's met pallets gelost en eventueel met een nieuwe pallet geladen. Dit nieuwe pallet moet vervolgens door de AGV naar een andere terminal worden gebracht. De besturing van de te lossen AGV's bestaat eruit dat de eerste AGV naar de eerste overslagplaats rijdt, de tweede naar de tweede overslagplaats, enz., totdat alle overslagplaatsen een AGV moeten lossen. Een overslagplaats roept alleen een lege AGV op van een parkeerplaats om pallets af te laten voeren, als er te weinig AGV's naar die overslagplaats onderweg zijn.
Het aantal pallets dat naar de terminal wordt aangevoerd of van de terminal afgevoerd, kan worden gevarieerd. Uit de simulatieruns is gebleken dat de gekozen besturing kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door rekening te houden met de drukte voor wat betreft het aantal af te voeren pallets. Verder blijkt dat het oproepen van lege AGV's een positieve uitwerking heeft op de doorlooptijden van de pallets in het model: de doorlooptijden gaan dan omlaag.

Geconcludeerd wordt dat het erg omslachtig is om het model in het Taylor II te verwezenlijken, terwijl er ook nogal wat fouten in het programma Taylor II zelf geconstateerd zijn. Hierom wordt sterk afgeraden om het gebouwde model te gebruiken als basis voor een uitgebreider model.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1999.01.25; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.