Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieK.J. Mulderij Transport van pulp en papier
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 98.3.TT.5038, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Voor de produktie van papier is veel hout nodig. Het hout wordt verwerkt tot pulp en van de pulp wordt papier gemaakt. De consumptie van papier is zeer hoog geworden en daardoor is er ook veel transport van pulp en papier.
In principe kunnen alle modaliteiten gebruikt worden. Waar mogelijk zal echter van zeeschepen gebruik gemaakt worden, omdat de kosten per ton per kilometer dan het laagst zijn. Voor korte afstanden en voor het voor- en natransport wordt ook gebruik gemaakt van wegvervoer, trein en binnenvaart.
Papier wordt vaak geleverd in kleine partijen, daarom worden voor het natransport vaak vrachtauto's gebruikt. Treinen en binnenvaartschepen kunnen slechts gebruikt worden als de bestemming een groot distributiecentrum is. Deze twee modaliteiten worden wel gebruikt voor het vervoer van pulp.
Om rendabel gebruik te maken van treinvervoer moet de afstand minimaal 500 km bedragen. Binnenvaart is ook bij kortere afstanden rendabel.

Vroeger werd alle papier en pulp Lift-on, Lift-off (LoLo) overgeslagen. De produkten werden met hijskranen aan boord van de schepen gebracht. Tegenwoordig wordt er voor het vervoer van papier veel meer gebruik gemaakt van Roll-on, Roll-off (RoRo). De produkten worden daarbij op trailers of cassettes, trailers zonder wielen, gezet en via de achterkant van het schip naar binnen gereden. Als de produkten in het schip van de trailers afgehaald worden spreekt men van Stowable RoRo (StoRo); als ze op de trailers of cassettes blijven staan, spreekt men van RoRo.
Het gebruik van StoRo en RoRo vraagt grote investeringen, maar daar staat tegenover dat de tijd die nodig is voor het laden en lossen veel korter is.
Pulp bestaat tijdens transport over het algemeen uit balen van 250 kg. Deze balen worden met acht aan elkaar gebonden door middel van stalen draden. Deze eenheden van twee ton zijn groot genoeg voor een snelle handling.
Bijna alle pulp wordt LoLo overgeslagen. Voor het laden van vrachtauto's en treinen worden de samengebonden balen door heftrucks met klemmen behandeld. Een klein deel van de pulp wordt als bulkgoed vervoerd.
Papier wordt veelal in de vorm van rollen vervoerd. De rollen worden behandeld met behulp van klemmen en door middel van handlingapparatuur die gebruik maakt van vacuüm. Ze hebben geen standaardmaten, maar zijn aangepast aan de wensen van de klant. Tegenwoordig wordt het papier veel meer afgemaakt alvorens het vervoerd wordt. Er is dan meer te verdienen voor de producenten. maar de handling is hierdoor ingewikkelder geworden, omdat het papier gevoeliger is. Papier dat bedoeld is als schrijf- of printpapier wordt vaak direct na de produktie gesneden. Het wordt dan op pallets vervoerd.
Er wordt ook steeds meer oud-papier vervoerd, omdat het een belangrijke grondstof voor de papierproduktie is geworden.

De hoeveelheid pulp en papier die over de aarde vervoerd wordt, bedraagt ongeveer 200 miljoen ton. Een nauwkeurige beschrijving van de getransporteerde hoeveelheden is slechts te geven van de stromen vanuit de grootste exporterende landen naar de grootste afnemers.
De kosten voor het transport van papier en pulp worden bepaald door het aantal ton dat vervoerd wordt en door de afstand waarover het transport plaatsvindt. De handlingkosten worden bepaald door de tijd die voor de overslag nodig is. De handling van pulp gaat het snelst en die van hoogwaardig papier het langzaamst. De kosten van de behandeling van hoogwaardig papier zijn daarom ongeveer twee keer zo hoog als van pulp.

De consumptie van papier zal blijven toenemen, zolang de welvaart stijgt. De verwachting is dat de huidige groei van ongeveer 3 % per jaar zal doorzetten. De groei van het transport van papier zal ongeveer gelijk zijn aan de groei van de consumptie, maar de groei van het transport van pulp zal aanzienlijk kleiner zijn.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.11.24; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.