Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekJ.W. Pruisken Voorraadsystemen voor lumpy demand
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 98.3.LT.5041, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In dit rapport worden een aantal methoden beschreven die om kunnen gaan met artikelen met lumpy demand. Lumpy demand is de vraag naar een artikel die onregelmatig is in de tijd en in grootte; perioden met grote orders worden afgewisseld met perioden van kieme orders of zelfs geen order.

Er worden twee methoden besproken die niet gebaseerd zijn op een kansverdeling voor de orders. Deze methoden zijn voor een groot deel gebaseerd op exponential smoothing, maar zijn in tegenstelling tot standaard exponential smoothing geschikt voor een vraag met een intermitterend patroon.
De andere methoden zijn gebaseerd op de stuttering-Poissonverdeling. De stuttering-Poissonverdeling ontstaat wanneer de kansverdelingen voor de orderaankomst en de ordergrootte samengevoegd worden tot één verdeling.
De methoden die gebruik maken van de stuttering-Poissonverdeling vallen uiteen in drie delen: methoden die verschillen in gebruikte verdeling voor de ordergrootte, methoden die eerst de grootste orders uit het systeem filteren en zo een betere performance halen en een methode die elke order afzonderlijk beschouwt.

In dit rapport worden alleen methoden besproken, ze worden onderling niet vergeleken of gecontroleerd op hun prestaties in de praktijk, hiernaar zal een apart onderzoek moeten worden gedaan.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.07.16; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.