Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM. Ozgen Ansys-model van een ISO-container
Computeropdracht, Rapport 98.3.TT.5061, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Het doel van deze opdracht is het ontwerpen van een eindig elementen model voor een container. De opdracht bestaat uit het modelleren van een ISO 40'*8'*8'6" container. De container bestaat uit een vloer met balken en zijwanden. De optredende spanningen, reactiekrachten en vervormingen worden onderzocht onder drie soort belastingen. De resultaten laten zien dat het soort van de belasting grote invloed heeft op de optredende spanning en vervormingen van de constructie.
Er is gebruik gemaakt van het eindige elementen programma ANSYS 5.0 om het model door te rekenen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.08; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.