Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekC.S. van Nielen Seizoenspatronen in de vraag. Een onderzoek naar seizoenspatronen en het maken van een vraagvoorspeller.
Stageverslag/scriptie, Rapport 98.3.LT.5065, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


De meeste organisaties zijn niet in de positie om te wachten op een order van de klant, eer men begint met de productie ervan. Om te bepalen hoeveel er nu geproduceerd moet worden van een bepaald product, moet er dus een schatting worden gemaakt van de toekomstige vraag naar dit product. Voor een betrouwbare schatting moet men weten of de vraag naar een product seizoensafhankelijk is of niet. Het doel van dit verslag is om weer te geven of er producten zijn, waarvan de verkoop seizoensafhankelijk is en welke dit zijn. Voor alle producten zal op basis van verkoopgegevens uit het verleden, een voorspelling worden gemaakt van de te verwachten verkopen in de toekomst.

De producten die Philips maakt zijn gegroepeerd op verschillende niveaus (mag, a-, cag, capo,roep, 10nc, 12nc). Er is gekozen om het cag- en het capgroepniveau op seizoenspatronen te onderzoeken. Daarnaast is er, op verzoek van een aantal productieplanners, een aantal 10nc's dat ook onderzocht zal worden. De gegevens voor het onderzoek komen uit GMRS (Goods Movement Reportment System). Dit is een database, waar alle verkopen worden bijgehouden. Er is gekozen om een kwantitatieve analyse (gebaseerd op verkoopgegevens uit het verleden) uit te voeren. Voor een paar groepen zijn er echter ook kwalitatieve gegevens meegenomen in de voorspellingen. Uit een aantal verschillende kwantitatieve analysemethoden, is de "decomposition" method gekozen als analysemethode voor dit onderzoek. Deze methode is gekozen omdat zij makkelijk is toe te passen en daarbij goede voorspellingen mogelijk maakt.

In iets meer dan de helft van de onderzochte groepen zijn aantoonbare seizoenspatronen aangetroffen. Dit geldt zowel voor de caggen, als de capgroepen en de onderzochte 10nc's. Er zijn geen groepen gevonden, waarbij er bijvoorbeeld op cagniveau seizoenspatronen werden waargenomen, terwijl dat bij geen van de capgroepen uit die cag werd waargenomen. Andersom (niet op cagniveau en wel bij alle capgroepen) is dat ook niet gevonden. Dit wordt veroorzaakt doordat bij de meeste caggen het aantal verkopen voor het grootste gedeelte door maar één capgroep wordt bepaald. Om de gemaakte voorspellingen te gebruiken voor bijvoorbeeld het maken van een productieplan of het inplannen van ploegen voor de productie, verdient het aanbeveling om een model te maken dat de voorspellingen afstemt op de dagen dat er geproduceerd kan worden. Verder is het belangrijk om met behulp van nieuwe gegevens over de verkopen nieuwe voorspellingen te maken. Hoe meer gegevens uit het verleden beschikbaar zijn, hoe beter de voorspelling wordt.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.08.27; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.