Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ. Pronk Het bedienen van hoogbouwmagazijnen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 98.3.TT.5067, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Hoogbouwmagazijnen worden reeds sinds de jaren '60 toegepast en hebben een grote ontwikkeling doorgemaakt wat betreft afmetingen, snelheid en complexiteit. Dit rapport is geschreven om te inventariseren wat voor apparatuur wordt gebruikt om deze magazijnen te bedienen.

De apparatuur valt uiteen in twee groepen, namelijk de hoogbouwtrucks en de stellingbedieningsapparaten, ook wel SBA's genoemd. Hierbij zijn de eerste vooral een uitvergrote versie van de klassieke vorkheftruck, terwijl de tweede groep speciaal is ontwikkeld om snel goederen in en uit stellingen te transporteren. Zij worden dan ook direct tijdens het ontwerpproces meegenomen in de lay-out van het magazijn.

Verder is een aantal opslagstrategieën besproken, waarbij duidelijk is geworden dat de meest complexe methode, de ABC-analyse, tot de beste resultaten leidt wat betreft snelheid en reductie van te rijden meters.

Tenslotte is een beschrijving gegeven van de aandrijving en besturing van de apparatuur. Deze worden allemaal aangedreven met elektromotoren, waarbij zowel gelijkstroom- als wisselstroommachines worden toegepast. Vanwege het feit dat de apparatuur door hoge, smalle gangen rijdt, wordt er geleiding toegepast. Deze geleiding kan mechanisch tot stand gebracht worden door middel van een geleidingsrail of elektronisch door middel van inductiegeleiding.
Positionering vindt plaats met meet- en regelsystemen, waarbij zowel incrementeelsystemen als absoluut-meetsystemen gebruikt worden. Als regelingen worden steeds minder systemen met kruipsnelheid toegepast. Deze worden verdrongen door traploze regelsystemen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.08; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.