Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ. van den Doel Verkennende studie naar een binnenvaartterminal voor grootschalige containeroverslag.
Doctoraalopdracht, Rapport 98.3.TT.5073, Transporttechnologie.


Dit is een verkennende studie naar een concept voor een binnenvaartterminal voor grootschalige containeroverslag. Een nieuw concept is nodig om de sterke groei van het vervoer van container per binnenvaartschip te kunnen opvangen. Door de toenemende stroom binnenvaartcontainers moeten ook in de mainports meer binnenvaartcontainers overgeslagen worden. De huidige manier waarop de binnenvaartschepen worden behandelt is ronduit ongeschikt om de komende groei van binnenvaartcontainers op te vangen. Om in de toekomst (2020) een hoge overslagcapaciteit te realiseren is de volgende binnenvaartterminal bedacht.

De binnenvaarrterminal bestaat uit 13 insteekhavens waarin de schepen worden behandeld door een bovenloopkraan. De bovenloopkraan pakt een container uit het schip en plaatst deze op een trolley. Deze trolleys (er zijn er twee per insteekhaven) verzorgen het langsscheepse transport van de container naar de wal. Op de wal is een verhoogd platform aangebracht waarop speciale stradlle carriers rijden. Deze carriers pakken de container van de trolley en rijden dan naar de binnenvaartstack. Deze binnenvaartstack bestaat uit 45 stacklanes die bediend worden door automatische stack kranen (ASC's). De stack is een buffer tussen de insteekhavens en de rest van de containerterminal.

Alle onderdelen van de binnenvaartterminal moeten technisch verder worden uitgewerkt. Voor de operationele aspecten zijn aanvullende simulaties nodig.


Rapporten studenten Transporttechniek
Gewijzigd: 2000.07.29; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.