Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekM. Verstuyf Crew Scheduling
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 98.3.LT.5076, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In deze scriptie wordt een inventarisatie gemaakt van de verschillende methodes, die gebruikt worden om vliegtuigpersoneel in te roosteren op vliegtuigvluchten. Dit probleem wordt wel aangeduid met de naam 'crew scheduling'. Onder categorie problemen valt ook het inroosteren van bijvoorbeeld buschauffeurs, maar hieraan is in de scriptie verder geen aandacht besteed. Reden voor deze inventarisatie is dat er sinds 1969 geen artikel meer is verschenen, waarin verschillende methodes met elkaar vergeleken worden, terwijl de ontwikkelingen een grote vlucht hebben genomen. Dit kan toegeschreven worden aan de komst van de computer en de grote vlucht die de luchtvaartindustrie de laatste decennia heeft genomen.

Eerst wordt het personnel scheduling probleem beschreven. Dit is het inroosteren van personeel in een schema, zodat er altijd genoeg, maar ook weer niet teveel, personeel aan het werk is. De uitbreiding, dat de werkplek zich verplaatst, wordt het crew scheduling probleem genoemd. Verschillende vluchten worden na elkaar gevlogen door een bepaalde personeelsgroep totdat men weer is aangeland bij de vertrekplaats. Zo een opeenvolgende reeks vluchten wordt een rotatie genoemd.

In hoofdstuk 3 worden de verschillende bestaande methodes beschreven. Bij de oudere programma's wordt het crew scheduling probleem opgelost door met de hand een oplossing te maken en vervolgens een deel van de rotaties op te breken in losse vluchten, waarna geprobeerd wordt met deze losse vluchten een goedkopere oplossing te vinden. In de nieuwe methodes gebruikt men vaak technieken uit de grafentheorie om tot een verzameling goedkope rotaties te komen. Het bekijken wat de logische gevolgen zijn van het gebruiken van een bepaalde rotatie wordt vervolgens vaak gebruikt om een oplossing te vinden. Hiernaast worden allerlei andere technieken gebruikt om sneller tot een oplossing te komen.

Alle onderzochte programma's leveren een bruikbaar schema. Er is maar één programma dat kan bewijzen dat een oplossing optimaal is. Echter, de tijd die het kost om tot een oplossing te komen is vaak nog erg lang. Een oplossing hiervoor is om niet alle mogelijkheden te bekijken, wat het gevaar om de beste oplossing over het hoofd te zien met zich meebrengt. De programma's kunnen door de ingewikkelde problematiek eigenlijk alleen maar gebruikt worden door mensen die ervaring hebben met dit inroosteren. De meeste programma's hebben wel de mogelijkheid om delen van het programma te vervangen door andere, waardoor nieuwe technieken makkelijk ingepast kunnen worden. Toekomstige verbeteringen moeten vooral gezocht worden in het integreren van het maken van het vluchtschema en het dienstrooster en in het sneller maken van bepaalde procedures.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.10.28; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.