Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekO.A.A.M. ter Elst Een jobshop-productie simulatieprogramma ontwikkeld in Delphi-2 en DelphiSim.
Computeropdracht, Rapport 98.3.LT.5087, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Onderwerp van dit verslag is een jobshop-productie simulatieprogramma ontwikkeld met de softwarepakketten Delphi en DelphiSim. Delphi is gebaseerd op Object Pascal, een object georiënteerde programmeertaal. DelphiSim is een softwarepakket, dat gebruikers van Delphi in staat stelt om simulatieprogramma's te ontwikkelen voor systemen waarin processen parallel aan elkaar verlopen.

Een jobshop kenmerkt zich door een groepsgewijze indeling van machines voor gelijksoortige bewerkingen. Een jobshop verwerkt orders. Per order kan een grote variatie bestaan in het aantal bewerkingen, de duur van de bewerkingen en de bewerkingsvolgorde. Elke order heeft dus zijn eigen route (langs een deel) van de machinegroepen. Hierdoor ontbreekt een vast patroon in de orderstroom door de jobshop.
Het simulatieprogramma bootst de jobshop-productievorm zo reëel mogelijk na. Het programma heeft verschillende opties voor het genereren van orders. Er zijn tevens diverse mogelijkheden aanwezig voor het presenteren van uitvoergegevens betreffende de machines en machinegroepen. Het programma maakt ook een productieplan.

Van de jobshop productie is een simulatiemodel gemaakt. Het programma is ontwikkeld op basis van dat model ontwikkeld. Voor de opzet van het simulatiemodel zijn ontwerpcriteria opgesteld. De verschillende componenten waaruit het model is opgebouwd, zijn samengevat. Met behulp van procesbeschrijvingen van de actieve componenten wordt de werking van het simulatiemodel beschreven. Het simulatieprogramma bestaat uit twaalf deelprogramma's en is onderverdeeld in vier gedeelten. Dit maakt de structuur van het programma overzichtelijk. Met deze opsplitsing kan bovendien de onderlinge samenhang tussen all deelprogramma's en de functionaliteit van elk programma afzonderlijk, duidelijk uitgelegd worden.

Het verslag bevat een handleiding voor gebruik van het programma. Deze handleiding is los van het verslag opgezet. Het doorlezen van alleen maar de handleiding volstaat, om direct met het programma overweg te kunnen. De handleiding is opgenomen in een bijlage van het rapport.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.10.16; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.