Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieG. Tekeli Ontwerp van een lage container carrier
Ontwerpopdracht, Rapport 98.3.TT.5094, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Om de sterke toename van het containertransport over de binnenwateren in goede banen te leiden, is de behoefte ontstaan om een Binnenvaart Service Center (BSC) te ontwikkelen dat gericht is op de grootschalige container overslag.

Onlangs is er een concept ontwikkeld voor een dergelijke terminal. Het interne transport binnen deze terminal kan worden verzorgd door een lage straddle carrier. Deze carrier heeft de stapel-functie van de bestaande straddle carriers niet. Gedacht wordt aan een lage straddle carrier met een geringe hefhoogte.

De geringe hefhoogte maakt het mogelijk om de hefinrichting van de container carrier uit te rusten met hydraulische hefcilinders in plaats van de gangbare aandrijving met kabels. De vier hefcilinders zijn bevestigd tussen de portaalpoten en het headblock. De gelijkloop van de cilinders kan geregeld worden via een mechanische terugkoppeling. Het headblock is met behulp van geleidingswielen afgesteund op de portaalconstructie. De belastingoverdracht tussen last en portaalconstructie verloopt via deze geleidingswielen. Een positioneerinrichting zorgt ervoor dat de spreader snel gepositioneerd kan worden boven de container.

Veel onderdelen (zoals het onderstel) en hoofdafinetingen (portaalafstand in langsrichting) zijn overgenomen van de bestaande carrier. Het is echter aan te raden deze onderdelen en afmetingen te optimaliseren voor de nieuwe carrier.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.12.31; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.