Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekB.J. Hofstede AGV-systemen en hun toepassingen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 98.3.LT.5097, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Automatisch Geleide Voertuigen zijn sinds hun introductie een betrouwbaar logistiek hulpmiddel in de industrie. In deze scriptie worden de verschillende technologieën voor de navigatie van AGV's beschreven en vergeleken. Tevens is bekeken in welke gevallen een AGV voordelen kan bieden boven traditionele transportmethoden.

In de marktgebieden waar AGV's worden toegepast is onderscheid gemaakt tussen traditionele en niet-tradionele toepassingsmogelijkheden. Traditioneel wil zeggen in een productie-, distributie- of opslagomgeving. Bij niet-traditioneel moet men denken aan militaire, civiele of heavy duty AGV'S. Een aantal bestaande toepassingsgebieden worden genoemd.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1999.01.19; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.