Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke Techniek

G.C. van der Vlist Een heuristische tabu search methode voor het transportprobleem met vaste kosten.
Computeropdracht, Rapport 98.3.LT.5100, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Voor de meeste transportproblemen geldt in werkelijkheid vaak dat naast de variabele kosten ook vaste kosten een rol spelen. Dit transportprobleem met vaste kosten kan op twee manieren opgelost worden. Door een exact algoritme of door een benadering met een heuristische methode. Nadeel van een exact algoritme is dat grotere problemen niet meer te behandelen zijn. Nadeel van een heuristische zoekmethode is daarentegen dat soms als oplossing een lokaal minimum wordt gevonden dat niet gelijk is aan het globale minimum. Sun ea. (M.Sun, J.E. Aronson, P.G. McKeown, D. Drinka, "A tabu search heuristic procedure for the fixed charge transportation problem", European Journal of Operational Research, Vol.106 nr.2-3 (1998) pp.441-456) ontwikkelden een heuristische tabu search methode die vergeleken met andere heuristische methoden veel sneller een betere oplossing genereert.

Om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen moet er voor worden gezorgd dat zo veel mogelijk verschillende oplossingen worden bekeken. Hiervoor wordt met behulp van een flexibel werkgeheugen bepaalde oplossingen een voorkeursbehandeling gegeven en andere ontmoedigd of verboden. Het verbieden van een stap gebeurt door te bepalen of een stap taboe is. Deze taboe status wordt bepaald door te eisen dat een tak minimaal Nin stappen achtereenvolgens tot de oplossing moet behoren of Nout stappen achtereenvolgens buiten de oplossing moet blijven.

De heuristische tabu search methode bestaat uit drie onderdelen. Deze zorgen er op verschillende wijze voor dat de oplossing in een ander zoekgebied terecht komt. De drie onderdelen zijn achtereenvolgens korte termijn, middellange termijn en lange termijn. In vergelijking met het korte termijn onderdeel worden in middellange termijn onderdeel takken die relatief vaak tot de oplossing behoren aantrekkelijker gemaakt. In het lange termijn onderdeel worden echter de takken die relatief weinig tot de oplossing behoren aantrekkelijker gemaakt.

Van de heuristische tabu search methode is in Matlab een implementatie gemaakt. Uitvoeren hiervan leert dat voor grotere vraagstukken een vertaalslag richting C++, Fortran of Pascal moet worden gemaakt want Matlab is relatief langzaam.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.12.02; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.