Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekD.W. Visser Cassettes per binnenvaartschip. Een haalbaarheidsstudie naar het vervoer van cassettes per roll-on roll-off binnenvaartschip en de ontwikkeling van een ondersteunend programma ten behoeve van de ladingselectie en routeplanning.
Doctoraalopdracht, Rapport 98.3.LT.5113, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Voor het vervoer van papierrollen en blokken pulp over zee wordt veel gebruik gemaakt van de cassette, een stalen platform op poten. Momenteel wordt deze cassette nog niet ingezet ten behoeve van het achterlandtransport.

Het onderzoeken van de haalbaarheid van het vervoer van cassettes per binnenvaartschip is de eerste doelstelling van dit afstudeerproject. Als praktijkvoorbeeld voor het cassettetransport wordt genomen de vervoersbehoefte van de Zweedse papierfabrikant SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget), op het traject van Rotterdam naar Stockstadt, in Duitsland.

De tweede doelstelling is het ontwikkelen van een planningsprogramma, waarmee de ladingselectie en routeplanning van een roll-on roll-off binnenvaartschip wordt ondersteund.

Haalbaarheidsstudie

Cassettevervoer per roll-on roll-off binnenvaartschip is technisch en economisch haalbaar. Het meest rendabele scheepsconcept is een koppelverband, een motorschip gekoppeld met een duwbak. Voor de opstartfase wordt uitgegaan van een motorschip, bij toenemend ladingvolume aan te vullen tot een koppelverband.

De huidige cassettevolumes op het traject van Rotterdam naar Stockstadt zijn nog niet hoog genoeg voor de exploitatie van een motorschip. Dit is op te lossen door het meenemen van andere ladingsoorten.

Planningsmodel

Ter ondersteuning van de ladingkeuze wordt een planningsmodel ontwikkeld, welke voor het te vervoeren cassettevolume en het aanvullende ladingaanbod, de beste combinatie van lading geeft en tevens de te varen route.

Het planningsmodel neemt het routinematige deel van het planningswerk over, waardoor de gebruiker in korte tijd een groot aantal combinaties kan uitproberen.

Met behulp van het planningsmodel wordt direct inzicht verkregen in de vrije capaciteit op een gewenst traject, zodat snel inzicht kan worden verkregen in de mogelijke toevoeging van een nieuwe lading.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1999.01.24; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.