Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekM. Jerkovic Containervervoer en containeroverslag. Een relationele database.
Computeropdracht, Rapport 98.3.LT.5115, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Het doel van dit rapport is om een informatiesysteem voor het containervervoer te ontwerpen. De beste structuur voor zo'n informatiesysteem is een database.

Door datamodellering te gebruiken, proberen we de structuur en het gedrag van de werkelijkheid te beschrijven en een betrouwbare interpretatie daarvan in een database voor te stellen. Gegevens kunnen efficiënt in een database worden opgeslagen en teruggevonden worden als er een plan ten grondslag ligt aan de database. Als de doelstellingen duidelijk zijn, is het mogelijk een praktisch ontwerp te maken dat tot een goed hulpmiddel voor gegevensbeheer zal leiden.

Het ontwerpproces wordt meestal onderverdeeld in fasen. Voordat een nieuwe database wordt samengesteld, moet er eerst worden bepaald wat het doel is van de database.

De volgende vragen moeten zo nauwkeurig mogelijk worden beantwoord: Tijdens het ontwerpproces worden eerst de basisobjecten en attributen bepaald. Deze attributen zijn de kemnerken van de basisobjecten die de gebruikers van de database nodig hebben om hun taken uit te voeren. Daarna moeten de relaties tussen de gegevens in kaart worden gebracht. De relaties tussen de gegevens onderling worden beschreven met conceptuele datamodellen. Deze modellen bevatten concepten voor het specificeren van een "high-level-beschrijving" van een database (voor alle applicaties gezamenlijk), onafhankelijk van een bepaald DBMS (Database management systeem) dat gebruikt zal worden voor de implementaties van de database. Een conceptueel datamodel wordt aangemaakt tijdens de fase van objectonderzoek. Voor de bouw van dit model wordt het entity-relationship model gebruikt. Dit model heeft als basis gediend voor de omzetting naar het relationele databasemodel.

Daarna volgt de conversie van relationeel naar implementatiemodel dat door middel van een modern database management systeem geïmplementeerd kan worden.

Het gehele ontwerpproces moet daarna opnieuw worden doorlopen omdat er meestal na de implementatie en gegevensinvoer tekortkomingen ontdekt kunnen worden.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.12.21; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.