Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekO.A.A.M. ter Elst Railterminals in het intermodale railvervoer.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 98.3.LT.5116, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Railterminals maken onderdeel uit van een intermodaal railvervoersysteem. Het zijn uitwisselingspunten voor gestandaardiseerde laadeenheden tussen met name de modaliteiten weg en rail. Eventueel worden op die terminals overslaghandelingen tussen rail en rail verricht. Railterminals uitsluitend voor de overslag tussen rail en rail komen weinig voor. Dit geldt ook voor uitwisselingspunten tussen rail en binnenvaart, eventueel in combinatie met de weg. De railterminals in dit onderzoek zijn uitwisselingspunten voor laadeenheden tussen weg en rail.

De diversiteit aan railterminals in Nederland en Europa is groot. Die diversiteit wordt vooral veroorzaakt door de capaciteit en de verschillende functies die een terminal in een railvervoerysteem vervult. De invloed van deze factoren op de ruimtebehoefte van een railterminal is toegelicht. Verder zijn algemene aspecten van het intermodale railvervoer besproken. Dit betreft de vervoermarkt, laadeenheden, gebruikte technieken, vervoerorganisaties en algemeen kenmerkende aspecten van railterminals. Daarnaast zijn de rail- en wegtransportmiddelen en het gebruikte materieel op een railterminal samengevat. Verder is de operationele werkwijze op en rond de railterminals is in deze scriptie uitvoerig beschreven.

Uiteindelijk zijn enkele railterminals in Europa geïnventariseerd. Op basis van algemeen kenmerkende aspecten worden enkele Nederlandse terminals in het Europese netwerk met de Maasvlakte als begin- of eindpunt beschreven. De Maasvlakte is een belangrijk aanvoer- en afvoerpunt in dat netwerk. Verder zijn enkele terminals beschreven die onderdeel uitmaken van een in Duitsland opgezet intermodaal railvervoersysteem.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1999.08.29; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.