Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekE.C. Brantjes Flow-capturing locatiemodellen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 98.3.LT.5124, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Een recente ontwikkeling in de locatietheorie is de modelvorming van 'flow-capturing' locatieproblemen. In deze modellen wordt de consumptie van een te plaatsen faciliteit bepaald door de stroom klanten die het weet te onderscheppen. Een klant wordt als onderschept verondersteld als deze een faciliteit passeert op zijn/haar geplande reis. Een voorbeeld van een dergelijk probleem is het plaatsen van tankstations. De meeste mensen rijden niet speciaal naar een tankstation om te tanken, maar maken er gebruik van als zer er toevallig langskomen. Het doel is dus het plaatsen van de tankstations op die locaties waar de meeste mensen passeren.

Voor dit type locatieprobleem zijn modellen ontwikkeld waarmee afhankelijk van de vorm van stromingsinformatie locatieproblemen opgelost kunnen worden. Verder zijn er uitbereidingen op het gebied van uitwijkingen van klanten en 'multicounting'.

Doordat de theorie nog in de kinderschoenen staat is er nog veel onderzoek mogelijk om de modellen beter op de realiteit te laten aansluiten.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1999.02.01; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.