Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekB.J. Hofstede Ontwerp van een literatuurdatabase in MS Access.
Computeropdracht, Rapport 99.3.LT.5132, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt het ontwerp van een literatuurdatabse beschreven. Doel van deze database, Litebase geheten, is het gebruikersvriendelijk kunnen archiveren en zoeken in de gegevens van een literatuurbestand.

Het database-ontwerp is gemaakt op basis van een relationele database. Dit betekent een compleet andere opzet dan een conventionele database. Het gebruik ervan heeft echter vele voordelen.

Het programma is geschreven in MS Access vanwege de ontwerpersvriendelijke omgeving en de bekendheid bij de gebruikers. Conversie van het oude programma 'Cardbox' naar een nieuwe Access-omgeving bleek mogelijk via een spreadsheet en een aantal macro's in Visual Basic.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1999.01.19; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.