Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekM.J. Kühne Een programma voor voorraadbeheer
Computeropdracht, Vakgroep Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt de ontwikkeling beschreven van een softwareprogramma voor een voorraadadministratie. Het programma is geschreven voor Portakabin BV.
De situatie zoals hij nu bestaat bij Portakabin BV wordt behandeld en er wordt aangegeven waar verbeteringen nodig zijn.
Vervolgens wordt de opzet besproken voor het nieuwe programma voor voorraadbeheer met bijbehorende schermen.
Het programma is geïmplementeerd in Microsoft Visual FoxPro 6.0. Dit is een objectgeoriënteerd databaseprogramma.
De conclusie is dat de mogelijkheden voor het ontwerpen van een database-gerelateerd programma in Microsoft Visual FoxPro, schier onbegrensd is. Daarnaast voldoet het programma aan alle eisen van Portakabin BV.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1999.03.08; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.