Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA.D. van der Werk Voorspellen van de bedrijfszekerheid van systemen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 98.3.LT.5134, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In deze scriptie wordt beschreven hoe een product, een systeem van onderdelen en subassemblages, kan worden beoordeeld naar veiligheid en bedrijfszekerheid. Er wordt beschreven hoe een systeem kan worden gerepresenteerd door een blokdiagram, en hoe berekeningen met een dergelijk diagram kunnen worden uitgevoerd. Voor een systeem met een complexe structuur worden methoden behandeld hoe de structuur ontbonden kan worden zodat de berekeningen worden vereenvoudigd, zoals de sleutelelement methode.

Naast manieren om een systeem te beoordelen, zijn er ook methoden om het ontwerp te verbeteren. Hieronder vallen onder andere de ontwerpherzieningen, de Foutenboomanalyse, en de Failure Mode and Effects Analysis (FMEA).

Omdat een systeem vaak in interactie met zijn omgeving is, worden methoden behandeld om de eventuele negatieve effecten van een systeem op zijn omgeving in kaart te kunnen brengen.

Om de juiste berekeningen te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om de juiste representatie van de faalgegevens te hebben. Dit wordt veelal gedaan door een statistische verdeling. Verschillende vormen van dergelijke verdelingen worden behandeld, alsmede een methode om faalgegevens te interpreteren. Hierbij wordt gekeken door welke levensduurverdeling de gegevens het beste worden gerepresenteerd.

Naast de beoordeling op bedrijfszekerheid en veiligheid is een systeem ook op effectiviteit te beoordelen. Zowel systemen met uitvoerende en ondersteunende elementen, als systemen met elementen die gedeeltelijk hetzelfde werkgebied hebben worden behandeld.

Om aan de hand van de toestand waarin een systeem zich bevindt de bedrijfszekerheid van dat systeem te bepalen, worden ook Markovmodellen behandeld. Deze modellen worden in het algemeen gebruikt om de toestandsovergangen van het systeem zó te structureren dat er berekeningen mee kunnen worden uitgevoerd.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1999.03.21; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.