Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke Techniek



J. van der Niet Simulatie van een containerterminal in Delphi.
Computeropdracht, Rapport 99.3.LT.5145, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In dit rapport is beschreven hoe met behulp van Delphi 3.0, een programmeertaal voor het maken van applicaties die kunnen draaien in een Windowsomgeving, een simulatie van een containerterminal is gemaakt. Als voorbeeld is gebruik gemaakt van een bestaande simulatie van een container terminal welke gemaakt is met MUST.

Om een containerterminal te simuleren is er eerst een model van een terminal gemaakt. In het model is te zien welke componenten er op de terminal aanwezig zijn. Van iedere component van de terminal is vervolgens en procesbeschrijving gegeven. Hierin staat precies wat iedere component moet uitvoeren tijdens het draaien van een simulatie. Aan de hand van deze procesbeschrijvingen kan de simulatie worden geprogrammeerd.

Voor het programmeren van de simulatie is binnen Delphi is gebruik gemaakt van de simulatiecomponent DelphiSim. Deze component bevat een aantal standaard routines die gebruikt kunnen worden voor het maken van simulaties. Delphi zelf is voornamelijk gebruikt voor het maken van de interface van de simulatie.

Geconcludeerd kan worden dat met Delphi op een snelle en eenvoudige wijze applicaties kunnen worden gemaakt. De simulatiecomponent DelphiSim is vooral nuttig voor de verschillende simulatieprocessen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1999.05.17; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.