Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ. Pronk Ontwerpen van grijpers voor stortgoed.
Ontwerpopdracht, Rapport 99.3.TT.5149, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Voor de overslag van ertsen en kolen worden voornamelijk grijpers gebruikt. In het verleden was er slechts de stangengrijper, maar tegenwoordig zijn ook de schaargrijper en de tremgrijper een optie.
Het ontwerp van grijpers vindt plaats door ontwerpers met jarenlange ervaring. Er zijn veel parameters empirisch vastgesteld, en er wordt veel op ervaring geconstrueerd. In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre er arbitraire ontwerpregels opgesteld kunnen worden, waardoor er een verbeterd inzicht ontstaat in het ontwerpproces voor grijpers voor stortgoedoverslag. Tevens is gekeken of er literatuur voorhanden is waarin theoretische modellen beschreven staan betreffende parameters van het grijperproces en of deze te integreren zijn in het ontwerp.
De conclusies van dit onderzoek zijn als volgt. In het huidige ontwerpproces van grijpers is geen duidelijke structuur zichtbaar. Alle kennis van het ontwerp is afkomstig van de kennis van de constructeur.
Het verloop van de sluitkracht wordt voor het grootste deel bepaald door de keuze van het grijpermechanisme en het aantal omleidschijven. Dit is aan te tonen met een virtuele arbeidsbeschouwing.
Met behulp van deze beschouwing is de benodigde sluitkracht te bepalen. Deze wijkt af van de sluitkracht die berekend wordt door de firma NEMAG, omdat in deze laatste berekening de verplaatsing van het zwaartepunt wordt verwaarloosd.
Het theoretisch onderzoek wat grijpers betreft heeft zich voornamelijk toegespitst op weerstanden van grijpermessen in stortgoed. Hieruit is een aantal vergelijkingen gekomen, maar deze zijn niet rechtstreeks toepasbaar in het ontwerpproces.
AIs belangrijkste aanbeveling volgt dan ook dat er geprobeerd moet worden de theoretische modellen praktisch in te passen in het ontwerpproces met als doel een optimalisatie te krijgen van het ontwerp van de grijper.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.01.03; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.