Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieC.H. van der Knaap 3-D ontwerp multi-trailer.
Computeropdracht, Rapport 99.3.TT.5150, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Om tot een oplossing voor het fileprobleem te komen, is het ontwerp van een Weg-Multi-Trailer (WMT) in gang gezet. Hierbij is het de bedoeling om 's nachts gebruik te maken van de overcapaciteit van het bestaande wegennet met combinaties die vijf maal groter kunnen zijn dan normale vrachtwagencombinaties.

Voor dit ontwerp zijn al een aantal studies verricht. Zo is er een stuursysteem voor de reeds bestaande multi-trailers ontwikkeld dat ook bij hogere snelheden stabiel blijft, het zogenaamde Safe-Trail systeem. Er is ook een ontwerpstudie voor de WMT gemaakt, waarin het Safe-Trail systeem is toegepast en er rekening is gehouden met de beperkingen die gelden voor voertuigen die van de openbare weg gebruik moeten maken.

In deze computeropdracht zijn de 2-D tekeningen die bij de ontwerpstudie gemaakt zijn omgezet in een 3-D model. Bij het tekenen van het 3-D model zijn verschillende afmetingen geparameteriseerd aangebracht. Op deze manier zijn de afmetingen eenvoudig te veranderen zonder dat de samenhang van het geheel verloren gaat.

Voor het tekenen in 3-D is gebruik gemaakt van het software pakket Mechanical Desktop dat een uitbreiding is van AutoCAD. Dit pakket was tot voor deze opdracht niet in de vakgroep Transporttechnologie toegepast. Daarom is het andere deel van deze computeropdracht uit te zoeken hoe dit pakket werkt.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.25; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.