Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA.C. van Herwaarden Bemonsteringsinstallaties in de praktijk.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 99.3.TT.5152, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Het bemonsteringsproces heeft als doel het nemen van een verwerkbare hoeveelheid materiaal, het monster, dat representatief is voor de totale hoeveelheid materiaal. Het monster wordt gebruikt voor analyse van verschillende kwaliteitsaspecten van het materiaal. Omdat het monster slechts een deel van de totale hoeveelheid materiaal is zullen de exacte waarden van de materiaaleigenschappen niet bekend zijn, maar wordt met een bepaalde nauwkeurigheid aangenomen dat de waarden in het monster de exacte waarden benaderen.

Het bemonsteringsproces wordt tegenwoordig op grote schaal automatisch uitgevoerd met behulp van mechanische bemonsteringsinstallaties. In dit rapport worden de algemene praktijk van monsterneming en de belangrijkste aspecten van bemonsteringsinstallaties beschreven. De installaties zijn doorgaans ontworpen aan de hand van standaardnormen die alle stappen van het bemonsteringsproces voorschrijven. De hier beschreven automatische bemonsteringsinstallatie van de EMO is een goed voorbeeld van mechanische bemonstering in de stortgoedverwerking. Daarnaast wordt bemonstering ook veel toegepast in de grondstoffen voor de voedingsmiddelenindustrie.
Zo is bij de Suikerunie in Dinteloord het bemonsteringsproces in het tarreerstation eveneens grotendeels geautomatiseerd. Hier berust het ontwerp van het proces voor een belangrijk deel op uitgevoerde experimenten en opgedane ervaring.

Doorgaans is het ontwerp van een bemonsteringsinstallatie een compromis tussen de gewenste nauwkeurigheid en de kosten. Om de werking van de installatie te toetsen wordt een zogenaamde biastest uitgevoerd. Bij constatering van een fout kan het opsporen van de oorzaak van deze fout veel tijd in beslag nemen en de kosten erg doen stijgen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.05.13; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.