Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieO.J. Gietelink De robottrailer: hoe en waarom?
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 99.3.TT.5158A, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In de nabije toekomst zal het transport van containers tussen terminals en distributiecentra onderling sterk toenemen. Een mogelijk concept om dit zogenaamde Inter Terminal Transport te verbeteren, is de robottrailer. Dit voertuig zou de functies van het huidige Automatisch Gestuurde Voertuig en van het Multi Trailer Systeem in zich moeten verenigen. Deze combinatie van functies heeft aanzienlijke logistieke, economische en milieutechnische voordelen. Vooral voor de middellange afstand kan de robottrailer daarom rendabel worden ingezet voor het Inter Terminal Transport. Om concurrerend te zijn met andere transportmodaliteiten, moeten de aanschaf- en onderhoudskosten van de robottrailer wel zo veel mogelijk gedrukt worden. Deze kosten worden voornamelijk bepaald door de aandrijving.
In dit rapport wordt daarom een inventarisatie gemaakt van geschikte motoren en transmissies voor de aandrijvingen van de robottrailer. Br wordt vooral aandacht besteed aan de mechatronische aspecten hiervan, zoals de regeling van de aandrijving. Verder worden de mogelijkheden van vermogenssplitsing en regeneratief remmen besproken. Na deze inventarisatie worden een aantal aandrijfconcepten vergeleken en beoordeeld aan de hand van het programma van eisen. Vooral de Infinetely Variable Transmission van fabrikant Torotrak blijkt zeer geschikt te zijn.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.01.03; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.