Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieO.J. Gietelink Simulatie van de aandrijving en de regeling van de robottrailer in Matlab/Simulink.
Computeropdracht, Rapport 99.3.TT.5158B, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In deze computeropdracht worden de aandrijving en regeling van de robottrailer (RT) gemodelleerd en gesimuleerd met behulp van Matlab/Simulink.
Allereerst worden de bewegingsvergelijkingen van de RT omgezet in een geparametriseerd model. Daarna wordt een theoretische behandeling gepresenteerd van de verschillende onderdelen van de aandrijving, zoals de generator, het accusysteem, de Voltage Source Inverter en de asynchrone machine (AM). Daarna wordt regeling van de RT en de AM behandeld, dit zijn respectievelijk de cascade-regeling en de veld-geörienteerde regeling. Al deze onderdelen van de aandrijving en de regeling worden gerntegreerd in een geparametriseerd model.
Dit model wordt gesimuleerd en geverifiëerd. Uit de resultaten blijkt dat met de voorgenomen regelconcepten de RT efficiënt geregeld kan worden. Bovendien kunnen de diverse voertuig- en motorparameters worden geoptimaliseerd. Met deze gegevens kan het ontwerp van de RT dan verder constructief worden uitgewerkt.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.01.03; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.