Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekS. de Bakker, C.J. van den Berg en R. de Feijter Het ontwerpen van een website voor de Stichting Corpas.
Computeropdracht, Rapport 99.3.LT.5168, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Internet is een informatiemedium waarbij de gebruiker via de computer een vrijwel onuitputtelijke bron van informatie ter beschikking heeft. Deze informatie wordt gepresenteerd in de vorm van pagina's met tekst en afbeeldingen. Deze pagina's worden geschreven door tekst en afbeeldingen te combineren met HTML-tags (HyperText Markup Language). Een programma dat de HTML-tags interpreteert, en zo de pagina kan tonen, heet een browser. Doordat verschillende browsers de tags niet exact gelijk interpreteren, ziet dezelfde pagina er in verschillende browsers mogelijk verschillend uit. Hiermee dient bij het ontwerpen rekening gehouden te worden.

Voor het ontwerpen zijn programma's nodig om: Het uiterlijk van de ontworpen website is met name geïnspireerd door de werken van de kunstenaar Cor Pas (10 mei 1934 (Eindhoven) - 27 oktober 1997 (Eerssel)). Vrijwel alle pagina's zijn met behulp van frames opgedeeld in vier stukken: een titelbalk, een navigatiebalk, een link naar de beginpagina en de feitelijk inhoud van de pagina.

De website is onderverdeeld in 6 niveaus:
  1. De algemene introductiepagina die iedere bezoeker het eerst tegenkomt;
  2. De Nederlandse en Engelse introductiepagina's;
  3. De vier hoofdpagina's (Corpas, Stichting, Galerie en Contact);
  4. De keuzepagina Vroeg/Laat Werk;
  5. De overzichtspagina met de tekeningen, schilderijen uit de vroege periode of schilderijen uit de late periode;
  6. Een specifiek werk met naam en informatie.
De niveaus 3 t/m 6 zijn er in een Nederlandse en Engelse versie. De niveaus 4 t/m 6 zijn onderdeel van de galerie, en dus bereikbaar vanaf de galeriepagina uit niveau 3. Deze structuur is grafisch weergegeven in bijlage 2 van het rapport. De mappenstructuur op de server is zodanig opgezet dat het onderhoud van de website zoveel mogelijk wordt vereenvoudigd.

De website is te vinden op: www.corpas.nl.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1999.08.29; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.