Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekP. Verhoef Traveling Salesman Problem with Time Windows.
Computeropdracht, Rapport 99.3.LT.5169, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


De aanpak van het oplossen van Handelsreizigersproblemen heeft gelegen in enerzijds de brute force methode, gepaard met veel rekenwerk, en anderzijds de methode van het toepassen van heuristieken, die - hoe 'slimmer' ze zijn efficiënter de oplossing kunnen aanbieden.

In dit rapport wordt het Handelsreizigersprobleem met Tijdvensters bekeken met een voorgeschreven heuristiek: GENIUS. Deze tweefase heuristiek bestaat uit een constructie- en een optimalisatiefase.

De bedoeling van dit onderzoek was, om de heuristiek te vertalen naar programmeercode. De code hier gebruikt is een object georiënteerde taal, te weten OO-Pascal.

Uit een publicatie van Gendrau e.a. [M. Gendrau, A. Hertz, G. LaPorte en M. Stan A Generalized Insertion Heuristic for the traveling Salesman Problem with Time Windows, Operations Research, Vol.46 nr.3 (1998, mei-juni) pp.330-335] blijkt dat GENIUS op een efficiënte manier een goede oplossing kan bieden.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1999.08.29; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.