Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekH.J. Wierenga Simulatie van een pakketbezorgdienst
Computeropdracht, Rapport 99.3.LT.5182, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een computermodel van een pakketbezorgdienst.
Centraal staat het probleem van de toewijzing van opdrachten voor het vervoeren van goederen aan vrachtwagens, zodanig dat met zo weinig mogelijk vrachtwagens zo veel mogelijk opdrachten onder bepaalde randvoorwaarden kunnen worden vervoerd.
Er worden drie methoden gepresenteerd waarmee opdrachten aan vrachtwagens kunnen worden toegewezen.

Uit de met het computermodel uitgevoerde simulaties blijkt dat de methode waarmee opdrachten dynamisch aan voertuigen worden toegewezen de beste resultaten geeft.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1999.09.28; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.