Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekJ.J.A. Budding Een simulatiemodel van het donorproces voor Bloedbank Leidsenhage.
Scriptie, Rapport 99.3.LT.5186, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt een simulatiemodel beschreven dat ontwikkeld is om de doorlooptijden van bloeddonoren door een donorcentrum te verbeteren. Een donorcentrum bestaat globaal uit 3 afdelingen: de keuring, waar alle donoren doorheen gaan, en twee verschillende afname-afdelingen, één voor volbloeddonoren en één voor plasmadonoren. Op het moment dat dit model ontwikkeld werd ontstonden bij de vijf bij Bloedbank Leidsenhage aangesloten donorcentra regelmatig onacceptabel lange wachttijden. Dit was mede het gevolg van het zeer onregelmatige opkomstpatroon van donoren.

Het doel van het simulatiemodel is om de invloed van 3 verschillende typen factoren op de doorlooptijden te meten, namelijk
Om de verschillende donorcentrum-configuraties op een objectieve manier met elkaar te kunnen vergelijken zijn twee prestatie-indicatoren ingevoerd, namelijk (1) het percentage donoren dat minder dan 15 minuten voor keuring moet wachten en (2) het percentage volbloeddonoren met een doorlooptijd van minder dan 45 minuten. Deze indicatoren werden door de bloedbank al gebruikt, dus kunnen ook dienen ter verificatie van het model.

De bouw van het simulatiemodel geschiedt in een aantal stappen: Eerst wordt een abstracte procesbeschrijving van een donorcentrum en haar verschillende afdelingen opgesteld. Hierna wordt een inventarisatie gemaakt van de parameters die in het model gevarieerd moeten kunnen worden, opdat het gewenste domein van configuraties bereikt wordt. Aan de hand hiervan wordt dan op het juiste aggregatieniveau een modelbeschrijving van ieder deelproces gemaakt.

De uiteindelijke procesbeschrijving is geprogrammeerd in MUST en Turbo Pascal.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1999.07.20; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.