Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA.W.F. Corver Ontwerp van een kabelgetrokken shuttlesysteem voor containertransport op een binnenvaartterminal.
Ontwerpopdracht, Rapport 99.3.TT.5187, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Om de sterke groei van het vervoer van containers per binnenvaartschip op te kunnen vangen ontwierp J. van den Doel een nieuw concept voor een binnenvaartterminal (rapport 98.3.TT.5073. De binnenvaartterminal bestaat uit een aantal insteekhavens waarin de schepen behandeld worden. E.Ben bovenloopkraan pakt een container uit het schip en plaatst deze op een shuttle. Deze shuttles verzorgen het langsscheepse transport van de container naar de wal.

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een kabelgetrokken shuttle voor het vervoeren van de containers van het schip naar het platform op de wal en vice versa. Hiertoe is eerst een concept ontwikkeld. Hierbij is de geschikte kabelloop en aandrijving bepaald. Tevens is de wijze van voorspanning vastgesteld. Vervolgens is het concept verder uitgewerkt met behulp van berekeningen.

Door een rondlopende kabel te gebruiken in plaats van twee kabelparten, wordt het gebruik van twee grote trommels, voor het op- en afwikkelen van de beide kabelparten, voorkomen. Deze trommels zouden ieder 190 meter kabel moeten kunnen opwikkelen.
Om voldoende kracht over te kunnen brengen van de aangedreven schijf op de kabel, dient de omspannen boog, volgens Eytelwijn, voldoende groot te zijn. Om de omspannen boog te vergroten is gebruik gemaakt van twee gelijkdraaiende aandrijftrommels , bestaande uit een aantal parallelle groeven.
De voorspanning wordt aangebracht ter plaatse van de aandrijftrommels. Hiertoe wordt de gehele aandrijfunit verrijdbaar opgesteld en middels een kabel verbonden met het spangewicht.

Gekozen is voor een shuttle, voortgetrokken door een kabelpart. De benodigde kabelkracht wordt overgedragen middels een twee-trommel aandrijving. De voorspanning vindt plaats ter plaatse van de aandrijftrommels. Dit wordt bewerkstelligd door een massa via een kabel aan de verrijdbare aandrijfunit te bevestigen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.05.07; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.