Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekC.A. Welsing Supply Chain Mangement bij DiverseyLever en tussenhandel. Onderzoek naar twee logistieke innovaties bij DiverseyLever en de tussenhandel.
Stageopdracht, Rapport 99.3.LT.5189, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


DiverseyLever heeft twee logistieke innovaties onderzocht om de kosten en het customer service niveau van de supply chain respectievelijk te verlagen en te verbeteren. Deze innovaties hebben beide betrekking op de levering aan de tussenhandel en zullen in samenwerkingsverband met de betrokken partners moeten worden ingevoerd. Deze samenwerking wordt bemoeilijkt doordat DiverseyLever zowel partner als concurrent is van de tussenhandel.

De eerste innovatie is om naast de normale leveringen t.b.v. de voorraad van de tussenhandel ook Just-in-Time te leveren. Voorwaarde hierbij is dat de tussenhandel het volledige assortiment van DiverseyLever opneemt. Een JiT-levering wordt eenmaal daags geplaatst en nog dezelfde dag afgeleverd bij de tussenhandel, zodat JiT-artikelen tegelijk met de voorraadartikelen kunnen worden verstuurd naar de eindgebruiker. Door deze manier van leveren worden er minder (kleine) orders geplaatst bij DiverseyLever omdat het aantal directe bestellingen van indirecte klanten sterk wordt gereduceerd. Hierdoor worden de interne- en transportkosten fors verlaagd. De kortingskosten nemen echter toe vanwege de omzetverschuiving naar de tussenhandel. De tussenhandel heeft gemiddeld een veel hoger kortingspercentage dan de indirecte klanten.
De integratievorm die bij het invoeren van het JiT-concept hoort is besturingsintegratie. Besturingsintegratie bij een onderneming als DiverseyLever en een tussenhandel kan erg lastig zijn. Het feit dat de onderneming zowel direct als indirect levert zorgt ervoor dat de tussenhandel zowel partner als concurrent is. Dit brengt beperkingen met zich mee voor de samenwerkingsintensiteit vanwege voortdurende afwegingen van de onderneming over samenwerken of afstandhouden.

De tweede innovatie is het direct aanleveren van de tussenhandel vanuit de fabriek van DiverseyLever in Enschede. Dit moet een kostenbesparing opleveren ten aanzien van de transportkosten en de interne kosten van DiverseyLever. Dit concept kan worden gerealiseerd door het invoeren van standaardorders voor de 'fast movers' in combinatie met aanvullende orders. De standaardorders bevatten 90% van de gemiddelde vraag naar de 'fast movers'. De aanvullende orders bevatten de 'slow movers' en de overige 10% van de 'fast movers'. Het bestelproces dient te worden ondersteund d.m.v. EDI (Electronic Data Interchage) of Internet.

De kosten en opbrengsten bij supply chain management zijn vaak moeilijk in te schatten. Dit is in het bijzonder het geval wanneer er omzetverschuivingen binnen de keten plaatsvinden. Een verschuiving zal pas op de langere termijn splaatsvinden. Derhalve is een kosten- en opbrengstenanalyse zeer speculatief.

Een onderneming als DiverseyLever moet naast integratie met tussenhandels haar eigen bestelproces vereenvoudigen d.m.v. automatisering (EDI of Internet). Hierdoor kan de eindgebruiker makkelijker artikelen bestellen, zowel via de tussenhandel als direct. De eindgebruiker kan dan zelf zijn logistieke proces kiezen, maar moet er ook zelf voor betalen. Op deze manier kan de onderneming tegelijk samenwerken en concurreren met de tussenhandel zodat de machtsverdeling in de keten zich niet zal concentreren bij de tussenhandel.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1999.08.29; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.