Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke Techniek



E.C. Brantjes De Ecokosten van Transport.
Doctoraalopdracht, Rapport 99.3.LT.5202, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Op dit moment is een nieuwe theorie in ontwikkeling waarmee milieuvervuiling wordt uitgedrukt in 'virtuele ecokosten'. Milieudeskundigen gebruiken nu 'millipoints' om milieuvervuiling te kwantificeren, maar voor een buitenstaander is de millipoint een abstract begrip. De theorie van virtuele ecokosten geeft milieu-vervuiling een algemeen begrepen eenheid, namelijk 'geld'. Zo duiden hoge ecokosten op hoge milieuvervuiling van een product.

Op het gebied van transport wordt de milieuvervuiling gebruikelijk gereduceerd tot vervuiling van brandstofverbruik. In dit rapport wordt het milieueffect van wegtransport gedetaillerder onderzocht en uitgedrukt in ecokosten. Een transportketen wordt opgedeeld naar de afzonderlijke onderdelen: transport, opslag en overslag. Met een speciaal hiervoor geschreven spreadsheet computerprogramma kunnen de kosten en ecokosten worden uitgerekend. Dit programma wordt toegepast op een case: het transport van paprika's naar Duitsland, waarbij de beste keuze voor een verpakking -herbruikbare kratten of wegwerp kartonnen dozen- wordt onderzocht.

Uit berekeningen blijkt dat minder dan 70% van de ecokosten van de case-transportketen wordt veroorzaakt door brandstofverbruik en dat de invloed van opslag en overslag niet verwaarloosbaar is.
Uit de case blijkt dat het vervoer van paprika's met kratten de goedkoopste en minst schadelijke manier is. Verbeteringen aan zowel kratten als dozen zouden de kosten en ecokosten kunnen reduceren. Meermalig gebruik van dozen en optimalisatie van de inhoud van kratten zijn hiervan voorbeelden.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1999.08.29; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.