Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekP.M. Verburg Een dienstroosterprobleem in Visual Basic.
Computeropdracht, Rapport 99.3.LT.5207, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Dit rapport, over een dienstroosterprobleem in Visual Basic, is een vervolg op het rapport van Idzenga [S. Idzenga Een dienstroosterprogramma in Visual Basic voor verplegers in een verzorgingshuis., rapport 97.3.LT.4862, TU Delft, Werktuigbouwkunde en Maritieme, Logistieke Techniek.]. In het werk van Idzenga is een begin gemaakt met het automatiseren van het maken van een dienstrooster voor verplegers in een verzorgingstehuis. Het programma is geschreven in Visual Basic 3.0.

Inmiddels is Visual Basic 3.0 verouderd en vervangen is door Visual Basic 5.0. Het converteren van Visual Basic 3.0 naar Visual Basic 5.0 was niet mogelijk, doordat in het programma elementen zijn gebruikt, die in Visual Basic 5.0 niet meer bestaan. Hierdoor was het noodzakelijk om het gedeelte van Idzenga opnieuw te programmeren, maar dan in Visual Basic 5.0.

Naast het opnieuw programmeren is het programma ook overzichtelijker gemaakt, waardoor het gebruiksvriendelijker is geworden.
Tevens is de programmastructuur aangepast, zodat het voor gebruikers, die aan dit programma verder moeten werken, eenvoudiger is om de structuur te begrijpen.

In dit rapport wordt de huidige programmastructuur beschreven. Verder wordt beschreven welke tekortkomingen het programma nog heeft. En tot slot worden er aanbevelingen gedaan, die nuttig zijn om het maken van dienstroosters verder te automatiseren.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1999.08.29; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.