Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA.M. Bontekoe Rollend materieel op civiele vliegvelden.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 99.3.TT.5212, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.
Onder 'rollend materieel op civiele vliegvelden' wordt verstaan alle voertuigen, aangedreven of niet aangedreven, die op het platform van een vliegveld voor de burgerluchtvaart worden gebruikt ten behoeve van de het afhandelen van het vliegtuig en voor het operationeel houden van de 'airside', d.w.z. het gebied van het vliegveld waar vliegtuigen zich kunnen bevinden tijdens landen, opstijgen, taxiën en afhandelen. Daarbij valt onderscheid te maken tussen materieel dat voor het afhandelen van vliegtuigen gebruikt wordt en materieel dat gebruikt wordt voor het operationeel houden van de 'airside'.

Voertuigen die ingezet worden bij het afhandelingsproces zijn: cateringwagens, passagierstrappen, dispensers, tankwagens, GPU's, frequentieomzetters, mobiele transportbanden, dolly's, palletwagens, trekkers, transporters, highloaders, fecaliënwagens, drinkwaterwagens, schoonmaakbusjes, push-back trekkers, de- en anti-icing wagens, jet air starters, PCA units, schaarwagens voor onderhoud, hoogwerkers voor het wassen van vliegtuigen, pylonen en tripod jacks. Tevens is de passagiersbrug een belangrijke schakel in het totale proces.

Het operationeel houden van de 'airside' behoort tot het takenpakket van de luchthavenexploitant. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende voertuigen: sneeuwruimers, brandweervoertuigen, frictiemeters, wegdekcleaners, grasmaaiers en pekelwagens.

Het logistieke concept van het vliegveld heeft betrekkelijk weinig invloed op het afhandelingsmaterieel. Bepalend voor een aantal afhandelingsprocessen is het gegeven of het vliegtuig door middel van een passagiersbrug direct verbonden is met de terminal of dat de passagiers en cabin services met losse voertuigen bediend moeten worden.

De regelgevende instantie waar afhandelaren en leveranciers van ground support equipment zich naar richten is de International Air Transport Association (IATA). De IATA Airport Handling Manual bevat de regelgeving ten aanzien van afhandelingsmaterieel. Jane's is een informatiegroep die onder andere de ontwikkelingen op luchtvaartgebied inventariseert en in een catalogus verwerkt.

Het grote aantal voertuigen dat bij de afhandeling van vliegtuigen en het operationeel houden van de 'airside' betrokken is zorgt voor grote drukte op randwegen en platforms. Ook moeten de omstandigheden van het afhandelingsproces verbeterd worden ten aanzien van arbeidsomstandigheden, energieverbruik en milieubelasting. Het 'clean apron concept' is een ontwikkeling waarbij op de vliegtuigopstelplaats geen losse voertuigen meer voorkomen. Daarbij zijn de arbeidsomstandigheden beter doordat het geluidsniveau omlaag is gegaan en er minder uitlaatgassen uitgestoten worden. Het gehele afhandelingsproces kan met dit concept sneller en betrouwbaarder verlopen. Invoeren van het 'clean apron concept' is lastig te realiseren omdat de investeringskosten zeer hoog zijn. Daarbij is de afwenteling van deze kosten niet eenvoudig doordat er veel betrokken partijen zijn met verschillende belangen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2005.11.15; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.