Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekG.C. van der Vlist Geautomatiseerd plannen van het rijdend personeel bij de Nederlandse Spoorwegen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 99.3.LT.5217, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Dit verslag behandelt de modelvorming voor de geautomatiseerde planning van het rijdend personeel bij NS Reizigers. De planning van het rijdend personeel wordt aangeduid met de term crew scheduling. Dit is de laatste fase in de totale resource scheduling.

Het eerste onderdeel in de resource scheduling is het maken van de dienstregeling. Gegeven de dienstregeling en het verwachte aantal reizigers wordt vervolgens gekeken met welke materieelomloop het beste aan de capaciteitsvraag kan worden voldaan. Het laatste onderdeel is de planning van het rijdend personeel.

Het probleem van het plannen van het rijdend personeel bestaat uit twee fasen. In de eerste fase worden uit het werkpakket van taken diensten geformeerd. Vervolgens worden deze diensten in de tweede fase in roosters gegoten. Het eerste probleem wordt in de literatuur aangeduid als het crew pairing problem. Het maken van roosters wordt crew rostering genoemd. Het oplossen van het crew pairing probleem gebeurt in twee onderdelen. Eén gedeelte waarin de diensten worden genereerd en één gedeelte waarin uit de verzameling gegenereerde diensten een optimale combinatie wordt gekozen waarbij alle taken uit het werkpakket uitgevoerd zijn. In het oplossingsgedeelte wordt het probleem gemodelleerd als een set covering probleem wat met behulp van krachtige heuristieken opgelost kan worden.

Voor het geautomatiseerd plannen van het rijdend personeel bij een spoorwegbedrijf is echter niet alleen een krachtig algoritme nodig dat het set covering probleem snel kan oplossen, maar liggen de eisen vooral binnen het werkgebied van de dienstengenerator. De dienstengenerator zorgt er namelijk voor dat de structuur van de oplossing ook daadwerkelijk de vorm aanneemt die gewenst is.

Aan de hand van een case is een beeld geschetst waarin enkele cruciale vraagstellingen zijn gedefiniëerd. Voor een oplossing die werkelijk uitgevoerd kan worden dient de dienstengenerator op deze vragen een antwoord te kunnen geven.

Bij NS Reizigers gebeurt de planning van het rijdend personeel voornamelijk handmatig. Wel wordt er gebruik gemaakt van de planningsondersteunende systemen VPT en CREWS. Voor een testperiode is het geautomatiseerde planningspakket TURNI gehuurd.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1999.09.29; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.