Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA.D. van der Werk Capaciteitsbepaling liftinstallaties.
Doctoraalopdracht, Rapport 99.3.LT.5229, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In dit rapport is te lezen hoe een simulatieprogramma is gemaakt waarmee de capaciteit van liftinstallaties in gebouwen kan worden bepaald. Voordat begonnen is met het schrijven van het programma is een literatuuronderzoek gedaan naar het aantal personen dat in een gebouw aanwezig is. Er zijn waarden gevonden voor het gemiddeld oppervlaktegebruik per werknemer bij verschillende soorten kantoorinrichting. Het blijkt dat het oppervlaktegebruik per werkplek behoorlijk kan variëren, afhankelijk van de kantoorinrichting. Verder zijn waarden gevonden voor het percentage van de tijd dat werknemers op hun werkplek of elders in het gebouw aanwezig zijn. Het blijkt dat de aanwezigheid op kantoor afhankelijk is van de soort bedrijfsvoering.

Er is een programma van eisen opgesteld voor een simulatieprogramma. Verder wordt beschreven wat belangrijke componenten, procedures en functies zijn binnen het computerprogramma.

Aan de hand van het programma van eisen is een simulatieprogramma geschreven waarmee de capaciteit van liftinstallaties kan worden bepaald. Er kan gebruik worden gemaakt van een eenvoudig invoerformulier waarmee snel de bekende gegevens kunnen worden ingevoerd. De in te voeren gegevens betreffen onder andere de gebouwconfiguratie, de verkeerssituatie en de gewenste statistieken. De invoergegevens kunnen eenvoudig worden opgeslagen in een bestand en vanuit een bestand worden ingelezen. Vanuit het invoerformulier kan eenvoudig een simulatie worden opgestart, waarna de gegenereerde statistieken geanalyseerd kunnen worden. Na afloop van een simulatie bestaat de mogelijkheid om de simulatiegegevens op te slaan of direct uit te printen.

Om het simulatieprogramma te valideren zijn resultaten van het simulatieprogramma vergeleken met resultaten die zijn berekend met behulp van een berekeningsprogramma. Het blijkt dat de resultaten van de simulaties en de berekeningen goed met elkaar overeenkomen. Een groot voordeel van de simulaties is dat nu meer inzicht kan worden gekregen in het functioneren van liftinstallaties. Daarnaast bestaat nu ook de mogelijkheid om verschillende besturingen met elkaar te vergelijken.

Om snel tot een oordeel te komen over de capaciteit van de liftinstallatie kan een simulatie worden gedaan met een simulatieduur van 6 uur. Een dergelijke simulatie geeft reeds uitkomsten met de gewenste nauwkeurigheid. Daarnaast is het mogelijk om een betrouwbaarheidsinterval te maken van de performance-indicatoren. Hiertoe moet een simulatierun worden opgedeeld in subruns (minimaal 30) van bijvoorbeeld 20 minuten.

Er is een vergelijking gemaakt tussen drie besturingen, te weten een 'standaard' besturing, een High Rise / Low Rise besturing en een geavanceerde besturing. Hieruit blijkt dat het toepassen van een geavanceerde besturing zinvol kan zijn. In een gebouw van 24 verdiepingen met 7 liften en een standaard besturing konden 6 liften worden geplaatst met een geavanceerde besturing met behoud van capaciteit en performance. De positieve invloed op de vervoerscapaciteit van de toepassing van een high-rise low-rise besturing is kleiner dan de invloed van de toepassing van een geavanceerde besturing.

Het simulatieprogramma is geschreven voor een specifieke gebruiker. Bij het gebruik van het programma is er dan ook van uitgegaan dat de gebruiker kennis heeft van en gevoel heeft voor reële waarden voor wat betreft liftconfiguraties. Verder wordt er van uitgegaan dat er enig inzicht is in het functioneren van simulaties in het algemeen. Voor het interpreteren van de simulatieresultaten is dit noodzakelijk. Ondeskundig gebruik kan leiden tot verkeerde interpretatie en ongeldige uitkomsten.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.07.26; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.