Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekP.J. Kramer Animatie van de DTM in 3D Studio MAX van een 3D tekening in Mechanical Desktop.
Ontwerpopdracht/Computeropdracht, Rapport 2000.LT.5246, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Een groeiende economie zorgt voor een toenemende vraag naar transport. Om aan deze behoefte ook in de toekomst nog te kunnen voldoen, is ondergronds vervoer als aanvulling op de huidige transportmiddelen noodzakelijk. Het ondergronds vervoer wordt verwezenlijkt door het Ondergronds Logistiek Systeem (OLS), wat staat voor een ondergrondse buisverbinding voor het transport van goederen. Hiervoor kan de Delft Tunnel Mover (DTM) als transportmiddel worden gebruikt.

Het is de bedoeling om van deze DTM, welke reeds in 3D was getekend in het programma Mechanical Desktop, een animatie te maken in het programma 3D Studio MAX R2 en hiervan een verslag te maken waarin onder andere de opgetreden problemen aan de orde worden gesteld. Het ontwerp van de belangrijke componenten van de tekeningen in Mechanical Desktop worden in een bijlage van het rapport behandeld. Het uiteindelijke doel is het programma 3D Studio MAX te beoordelen op het nut voor student en vakgroep, alvorens tot eventuele aanschaf van dit programma over te gaan.

Hiertoe is eerst een korte handleiding van het programma 3D Studio MAX gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de acht werkgebieden die in het programma te onderscheiden zijn. Hiervan zijn de toolbar en de command panels de belangrijkste werkgebieden Vervolgens wordt aandacht besteed aan de aanpak om tot een eindsamenstelling van een tekening te komen. Hierbij ligt de nadruk op het belang van het correct overzetten van de files, aangemaakt in Mechanical Desktop, naar 3D Studio MAX. Vanuit de eindsamenstelling worden verschillende animaties van de DTM gecreëerd, te weten een animatie 'schuifdeur', 'tunnel' en 'wielbeweging'. Van belang hierbij is dat één eindsamenstelling is gebruikt, in plaats van drie afzonderlijke eindsamenstellingen.

Het gebruik van 3D Studio MAX resulteert in mooie afbeeldingen en animaties. Het programma is echter te weinig technisch om een echt technisch ontwerp te maken. Bovendien is het maken van animaties een tijdrovende bezigheid, waarvan de toegevoegde waarde ten opzichte van een 3D tekening goed moet worden overwogen. Is enkel het doel om van een technische tekening een animatie te creëren dan wordt maar een klein gedeelte van het programma 3D Studio MAX gebruikt. Voor student en vakgroep is het nut van het programma 3D Studio MAX zeer beperkt. Geconcludeerd kan worden dat aanschaf van het programma 3D Studio MAX niet aanbevelenswaardig is.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2001.02.24; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.