Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekC.J. van den Berg Productmodellering en productdatabases.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 99.3.LT.5247, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Het is voor een efficiënte bedrijfsvoering en voor versterking van de concurrentiepositie essentieel dat bedrijven productinformatie volgens een standaardmethode opslaan in een productdatabase, die toegang via Internet of Intranet ondersteunt. Voor de productmodellering en de opslag van de informatie zijn verschillende methoden en systemen beschikbaar, waarbij object-georiënteerde methoden en systemen steeds meer terrein winnen.

De in dit rapport behandelde methoden kunnen worden gebruikt voor de presentatie van productinformatie en voor het opzetten van een productdatabase. EDM, STEP, CALS en ILS zijn de technieken en methoden met betrekking tot behandeling van productdata die worden behandeld.

Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat object-georiënteerde technieken bij de opslag en verwerking van productinformatie grote voordelen bieden. Een object-georiënteerde productdatabase kan worden verkregen door verschillende informatiemodellen (bijvoorbeeld EER) om te zetten in een object-georiënteerd informatiemodel; deze methode biedt verschillende voordelen. Ook is een directe object-georiënteerde representatie mogelijk, bijvoorbeeld d.m.v. object-georiënteerd modelleren (Object Modeling Technique).


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.01.06; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.