Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieC.K. Lam Aandrijving voor een Walking Beam Conveyor.
Ontwerpopdracht, Rapport 99.3.TT.5274, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Door de voortgaande groei van het containerverkeer komen er steeds groter containerschepen in de vaart. Het behandelen van deze grote eenheden heeft tot gevolg dat er op de terminals grote piekstromen ontstaan waarvoor equipment voor overslag en transport moet worden aangepast of vernieuwd. Binnen deze ontwikkeling biedt de walking beam conveyor een mogelijke bijdrage voor horizontaal transport van containers over een middellange afstand.
Het doel van dit rapport is een keuze maken uit verschillende mogelijke aandrijfsystemen voor deze walking beam conveyor en vervolgens dit concept uit te werken tot een functioneel ontwerp.

De conveyor bestaat uit 100 carriers, die allemaal star met elkaar verbonden zijn. De totale lengte van de conveyor is 500 m. Op de conveyor kunnen maximaal 35 containers, die elk maximaal circa 30 ton wegen, vervoerd worden. De containers worden getransporteerd volgens een cyclusproces, waarbij de containers zowel in horizontale als in vertikale richting verplaatst kunnen worden.

Voor de aandrijving van de conveyor zijn er verschillende methoden mogelijk. In dit rapport wordt gekozen voor een aandrijving m.b.v. hydraulische cilinders. De belangrijkste reden voor deze methode is dat bij deze vorm van aandrijving geen slip optreedt. Omdat één cilinder voldoende horizontale krachten levert, wordt er één cilinder in het systeem geplaatst. Deze bevindt zich in het midden van de conveyor onder de carriers vanwege de betere krachtverdeling, gunstige ruimtebenutting en uitwisselbaarheid van de carriers. De cilinder heeft een slag van 7,25 m en levert een capaciteit van 100 containers per uur.

De conveyor is zodanig ontworpen dat deze 20 jaar operationeel blijft, waarbij het aantal gebruiksuren per dag 16 is. Omdat niet alle carriers zwaar uitgevoerd hoeven te worden, zijn er drie typen carriers ontworpen. De carrier waaraan de hydraulische cilinder is bevestigd heeft de grootste massa.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.02; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.