Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekP.M.A.M. Schols Kreco DB, een programma voor order- en exploitatieverwerkingen.
Computeropdracht, Rapport 99.3.LT.5277, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Het doel van dit verslag is de beschrijving van het ontwerp van een informatieverwerkingsprogramma voor het bedrijf Kreco NV.
De informatie die verwerkt moet worden is afkomstig van de activiteiten van Kreco NV: exploitaties en leveringen van grondstoffen en delfstoffen.
Het programma (Kreco DB geheten) moet in staat zijn orders en exploitatiehandelingen te kunnen verwerken en op basis hiervan klanten en aannemers te kunnen factureren respectievelijk te betalen.
De beste structuur voor zo'n informatiesysteem is een database. Door datamodellering te gebruiken wordt in Kreco DB een reële afspiegeling van de werkelijkheid gemaakt. Als Database Managementsysteem (besturingsprogramma) voor Kreco DB is Microsoft Access gebruikt.

Voordat aan het ontwerpen in MS Access kan worden begonnen moeten randvoorwaarden vastgelegd worden en een Programma van Eisen opgesteld worden. Basis voor deze twee activiteiten is gelegd in uitvoerige gesprekken met de opdrachtgever. De ontwerper moet antwoord kunnen geven op de volgende vragen:
In dit versiag wordt eerst het algemeen ontwerptraject met MS Access globaal uitgelegd. Vervolgens wordt de opbouw van Kreco DB in MS Access aan de hand van dit traject uitvoerig besproken. Allereerst worden basisobjecten en hun eigenschappen (attributen) bepaald en vervolgens worden de relaties tussen de basisobjecten onderling vastgelegd. Tenslotte worden manipulatietechnieken toegepast die de gewenste uitvoer van combinaties, die voortkomen uit de gedefinieerde relaties, van gegevens weergeeft.

MS Access leent zich uitstekend voor het ontwerpen van een relationele database. De ontwerper wordt op een gebruikersvriendelijke manier wegwijs gemaakt in het programma en leert vrij snel specifieke technieken toe te passen om met complexere relaties en gegevensmanipulaties tot hoogstaande resultaten te komen.

Bij de implementatie van Kreco DB hoort een handleiding die van te voren goed doorgelezen moet worden, om onjuist gebruik van het programma te voorkomen en daarmee gegevens te kunnen verliezen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1999.12.31; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.