Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekS. Klooster Implementatie van een driedimensionale methode voor het beladen van een pallet.
Computeropdracht, Rapport 2000.LT.5295, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Het onderwerp dat in deze opdracht wordt behandeld is een Cutting and Packing (C&P) probleem. C&P processen realiseren geometrische combinaties uit twee verzamelingen data. Deze twee verzamelingen bestaan uit enerzijds de te beladen objecten en anderzijds de te beladen ruimte. In deze opdracht is een computerprogramma ontworpen dat als doel heeft: het beladen van een pallet of container.

Voor dit driedimensionale probleem is vooralsnog geen exacte, theoretische oplossing voorhanden welke ook voor de praktijk bruikbaar is. In de literatuur wordt daarom veel studie verricht naar bruikbare heuristieken. Één daarvan is de speciaal voor mogelijk gebruik van de computer ontwikkelde heuristiek van Gehring e.a. [H. Gehring, K. Menschner en K. Meyer "A computer-based heuristic for packing pooled shipment containers", European Journal of Operational Research, Vol. 44 (1990) pp.277-288]. Vanuit de praktijk wordt verzocht om een werkbaar programma dat de belader kan assisteren bij het beladen van een ruimte. De gebruiker stelt de volgende eisen aan het programma: juiste ergonomie bij invoer, bruikbaar en begrijpelijk laadplan, beperkte rekentijd.

Als doel van deze opdracht wordt gesteld een toepassing te ontwikkelen waarmee tijdens een vervolgopdracht eenvoudig verder kan worden gegaan, danwel te laten zien dat deze heuristiek niet bruikbaar is voor de gewenste toepassing.

Grofweg kan de ontwikkelde toepassing in drie onderdelen worden verdeeld: invoer, bewerking en uitvoer. De door de gebruiker ingevoerde data wordt ingelezen vanaf het invoerscherm en opgeslagen in lijsten. De in deze lijsten opgeslagen data zal in de procedures die binnen de bewerkingsmodule vallen worden verwerkt. Verschillende laadplannen zullen worden gegenereerd en met elkaar vergeleken. Het beste laadplan wordt uitgekozen en opgeslagen in een nieuwe lijst, de laadlijst. Om duidelijk te kunnen beoordelen wat het programma gedaan heeft wordt de laadlijst vervolgens uitgevoerd naar het scherm. Om goed te kunnen beoordelen of het programma goed functioneert wordt dit op een grafische manier gedaan.

Het programma geeft goede resultaten wanneer gewerkt wordt met een geringe variatie van de doosformaten. Grote onderlinge afwijkingen tussen de te laden dozen leidt tot het niet volledig opvullen van lagen. Bij invoer van een gelijksoortige dozen geeft het programma goede resultaten. De pallet wordt zonder ruimteverlies opgevuld.

Voor het ontwikkelen van een programma voor het beladen van een pallet kan de heuristiek van Gehring e.a. [ibid.] goed worden toegepast. Er moet echter rekening worden gehouden met de voor een bruikbare uitkomst vereiste gelijkvormigheid van de te laden dozen. Voor het beoordelen van de effectiviteit van het programma en van de heuristiek zijn de grafische uitvoer en de snelle en variabele invoer van de toepassing zeer waardevol.

Er is een dusdanig raamwerk gebouwd dat een vervolgopdracht kan leiden tot het gewenste praktisch toepasbare hulpmiddel. Voor een praktische toepassing zullen een ergonomische in- en uitvoer moeten worden ontwikkeld. Het programma is zo geschreven dat op verschillende plekken in het programma aanpassingen kunnen worden gedaan om verbeteringen aan te kunnen brengen. Het invoegen van nieuwe selectievoorwaarden is eenvoudig. Een andere mogelijke verbetering kan voortkomen uit het gebruiken van een andere heuristiek.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.04.01; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.