Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekD.J. Lange Beheermethoden voor pallets in poolsystemen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2000.LT.5296, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Pallets zijn er in vele soorten en maten. De keuze van de soort pallet hangt af van het doel waarvoor hij gebruikt wordt. De omstandigheden waaronder deze pallet gebruikt wordt zijn ook van belang.
Het gebruik van meermalig bruikbare pallets neemt nog steeds toe. Oorzaken hiervan zijn de druk van overheid op het verminderen van gebruik van verpakkingen en vanuit de bedrijven zelf het terugdringen van transportkilometers. Het gebruik van de meermalig bruikbare pallets heeft geleid tot het ontstaan van palletpools.

Bij een palletpool stelt een organisatie zich ten dienste van palletgebruikers, beheert het verkeer tussen de gebruikers en zorgt ervoor dat de inname van slechte of overbodige pallets en afgifte van nieuwe of gerepareerde pallets tijdig en op de juiste wijze plaatsvindt.
Poolsystemen kennen verschillende manieren van beheer. Zo zijn er een vol-voor-leeg regeling, een statiegeldregeling, een rekening-courant regeling, het automatisch terugzenden van pallets en het omstapelen van aangevoerde lading. Deze systemen kunnen ook in combinatie met elkaar worden gebruikt. Voor het goed functioneren van een palletpool is het van belang dat bij de gebruikers een goed palletbewustzijn wordt gecreëerd. De chauffeurs spelen hierin een belangrijke rol.

De unieke pallet is in opmars. De voordelen hiervan zijn een vermindering van administratieve handelingen en het verbeterde zicht op naar wie hoeveel pallets gestuurd zijn. Ook zal het klantgedrag vast te leggen zijn. Hiermee is het mogelijk te anticiperen op distributies en de daaropvolgende retour van de pallets.

Er zijn methoden uit de containerwereld die ook van toepassing zijn op de palletproblematiek. De bijdrage van de unieke pallet heeft voornamelijk betrekking op het klantgedrag dat hiermee bepaald kan worden. Met behulp van dit klantgedrag zijn kansverdelingen te maken van het aantal dagen dat voorbij gaat voordat een pallet terugkeert.
De transportwereld heeft vaak te maken met een seizoenspatroon in de vraag naar transport. Zo'n patroon wordt vaak bepaald door menselijk ingrijpen zoals vakanties en dergelijke factoren. De voorspelling van de vraag naar lege pallets is in feite een afgeleide van de van de transporteijfers van het beladen transport. Deze cijfers kunnen voorspeld worden met methoden die een seizoenspatroon toelaten. Dit zijn bijvoorbeeld een vereffeningsmethode en een decompositiemethode. Een moeilijkheid hierbij is de grootte van de seizoenscyclus. Als de eenheid in weken is treden er verschillen op in aantal weken per jaar. Dit moet handmatig worden gecorrigeerd.

Bij het gebruik van verscheidene voorraadpunten is de methode die containerwereld heeft gegenereerd zo aan te passen dat deze ook voor de pallets toepasbaar is. Deze methode stemt echter niet voorraden onderling af. Hiervoor kan het klassieke transportprobleem worden gebruikt.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.03.18; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.